top of page
Waves

Disclaimer

Disclaimer

De huidige website heeft als doel om elke geïnteresseerde kennis te laten nemen van de goederen en diensten die door Stéphanie van Hilten worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Stéphanie van Hilten en elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

 

Toegang tot de website

Alle informatie in de vorm van teksten, documenten, beelden en andere informatie wordt door Stéphanie van Hilten enkel als informatie ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch behoudt Stéphanie van Hilten zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Stéphanie van Hilten en dat door de loutere mededeling van informatie aan Stéphanie van Hilten, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacyverklaring  van Stéphanie van Hilten. Het verlenen van toegang tot het private gedeelte van de website van Stéphanie van Hilten middels het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden, kan te allen tijde door Stéphanie van Hilten worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden. 

 

Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie 

De informatie op de website van Stéphanie van Hilten in de vorm van teksten, documenten, beelden of andere informatie wordt door Stéphanie van Hilten ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden. Stéphanie van Hilten treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende schade die voortkomt uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering. 

 

Aanwezige links

Om het gebruik van de website van Stéphanie van Hilten voor de bezoeker ervan te vergemakkelijken, kunnen links naar websites van derden worden geplaatst. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links. Schade die voortkomt uit het gebruik van deze links valt buiten de aansprakelijkheid van Stéphanie van Hilten, aangezien deze geen garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van websites van derden en de informatie die op deze sites wordt verstrekt. De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, wordt uitgenodigd om dit te melden aan Stéphanie van Hilten. Stéphanie van Hilten behoudt zich het recht voor om te allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen. 

 

Bescherming van intellectuele rechten

Het logo en de bedrijfsnaam van Stéphanie van Hilten behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen niet worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Stéphanie van Hilten. De auteursrechten op de website/webpagina(s) behoren tot Stéphanie van Hilten, tenzij anders aangegeven, en mogen niet worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Stéphanie van Hilten.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen op de website van Stéphanie van Hilten geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop. Stéphanie van Hilten draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijk een inbreuk zou plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Stéphanie van Hilten worden verzocht hiervan Stéphanie van Hilten in kennis te stellen, die dan het inbreukmakende materiaal van de website zal verwijderen. 

Voor meer informatie omtrent deze disclaimer kunt u contact opnemen met Stéphanie van Hilten: info@stephanievanhilten.com.

bottom of page